Portugaliksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Mi perdiĝis.
Eu estou perdido (a).
Et tiedä missä olet.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... la banĉambron?
... um banheiro?
palvelu
... bankon/ŝanĝoficejon?
... um banco/uma casa de câmbio?
palvelu
... hotelon?
... um hotel?
palvelu
... benzinstacion?
... um posto de gasolina?
palvelu
... malsanulejon?
... um hospital?
rakennus
... apotekon?
... uma farmácia?
palvelu
... magazenon?
... uma loja de departamento?
palvelu
... supermarkton?
... um supermercado?
palvelu
... bushaltejon?
... uma parada de ônibus?
paikka
... metroohaltejon?
... uma estação de metrô?
paikka
... turistoficejon?
... um centro de informações turísticas?
palvelu
... monaŭtomaton?
... um caixa eletrônico?
palvelu
Kiel mi iras al___?
Como eu faço para chegar ___?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... la urbocentron?
... ao centro da cidade?
paikka
... la stacidomon?
... a estação de trem?
paikka
... la aerhavenon?
... ao aeroporto?
paikka
... la policejon?
... a delegacia de polícia?
paikka
... la ambasadon de [lando]?
... a embaixada [país]?
jonkun maan suurlähetystö
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Você pode recomendar algum bom ___?
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... trinkejojn?
... bares?
paikka
... kafejojn?
... cafeterias?
paikka
... restoraciojn?
... restaurantes?
paikka
... noktoklubojn?
... boates?
paikka
... hotelojn?
... hotéis?
paikka
... turismajn allogojn?
... atrações turísticas?
paikka
... historiajn lokojn?
... cidades históricas?
paikka
... muzeojn?
... museus?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Turnu maldekstre.
Vire à esquerda.
Ohjeiden antaminen
Turnu dekstre.
Vire à direita.
Ohjeiden antaminen
Iru rekte.
Siga em frente.
Ohjeiden antaminen
Reiru.
Volte.
Ohjeiden antaminen
Haltu.
Pare.
Ohjeiden antaminen
Iru al la___.
Vá em direção à ___.
Ohjeiden antaminen
Iru post la____.
Passe o ___.
Ohjeiden antaminen
Serku la___.
Procure por ___.
Ohjeiden antaminen
montsuben
para baixo
Ohjeiden antaminen
supren
para cima
Ohjeiden antaminen
vojkruciĝo
intersecção
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
trafiklumo
semáforo
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parko
parque
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... solan bileton ...
... bilhete único ...
menomatka
... revenan bileton ...
... bilhete de ida e volta ...
meno- ja paluumatka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... tagbileton ...
... passe de um dia ...
lippu joka on voimassa koko päivän
... semajnobileton ...
... bilhete semanal ...
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... monatbileton ...
... bilhete mensal ...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Tietyn paikan varaus
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Tiedustelu matkustusajasta
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Este lugar está ocupado?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Tio estas mia sidloko.
Este é o meu assento.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

malferma
aberto
Kauppa on auki
ferma
fechado
Kauppa on kiinni
eniro
entrada
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
eliro
saída
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
puŝu
empurrar
eltiru
puxar
viroj
homens
Miesten WC
virinoj
mulheres
Naisten WC
Okupata
ocupado
Hotelli on täynnä / WC on varattu
neokupata
livre
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Você conhece algum número de táxi?
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Eu preciso ir para _[local]_.
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Você pode esperar aqui por um momento?
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Sekvu tiun aŭton!
Siga aquele carro!
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Kie mi povas lui aŭton?
Onde posso alugar um carro?
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
...por unu tago/semajno.
... por um dia/uma semana.
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Mi volas plenan asekuron.
Eu quero pacote de seguro completo.
Maksimivakuutuksen ottaminen
Mi ne bezonas asekuron.
Eu não preciso de seguro.
Vakuutuksen poisjättäminen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Kie estas la proksima benzinstacio?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
La benzinujo ne estas plena.
O tanque não está cheio.
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
La motoro faras strangan bruon.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Valitus auton moottorista
La aŭto estas difektita.
O carro está danificado.
Valitus auton huonosta kunnosta