Portugaliksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Sao
Copiar
Cắt
Recortar
Dán
Colar
In đậm
Negrito
In nghiêng
Itálico
Gạch chân
Sublinhado
Phông
Fonte
Cỡ chữ
Tamanho de fonte
Lọc
Filtro
Sắp xếp A-Z
Ordenar de A a Z
Ô
Célula
Chổi quét
Pincel de formatação
Điền
Preenchimento
Đường viền
Áreas

Tietokone - Office-painike

Tạo mới
Novo
Mở
Abrir
Lưu
Salvar
Lưu với tên file
Salvar como
In ấn
Imprimir
Hủy thao tác
Desfazer
Khôi phục thao tác
Refazer
Chèn
Inserir
Xóa
Deletar
Đổi tên
Renomear
Thay thế
Substituir
Đóng
Fechar
Hủy
Cancelar
Hàng
Linha
Cột
Coluna
Xem trước trang in
Visualização de Impressão
Thu nhỏ
Minimizar
Phục hồi
Restaurar

Tietokone - Lisää

Bảng
Tabela
Hình ảnh
Imagem
Biểu đồ
Gráfico
Hộp văn bản
Caixa de texto
Tiêu đề đầu & cuối trang
Cabeçalho & Rodapé
Hình dạng
Forma
Ngắt trang
Quebra de página

Tietokone - Sivun asettelu

Tab
Guia
Lề
Margens
Chọn vùng in
Definir área de impressão

Tietokone - Viitteet

Chú thích cuối trang
Inserir nota de rodapé
Chỉ mục văn bản
Inserir índice

Tietokone - Tarkista

Đánh vần & Ngữ pháp
Ortografia e gramática
Cài đặt ngôn ngữ
Definir idioma
Dịch
Traduzir
Đếm số từ
Contagem de Palavras
Ô ghi chú
Balões

Tietokone - Näytä

Thước kẻ
Régua