Italiaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Sao
Copia
Cắt
Taglia
Dán
Incolla
In đậm
Grassetto
In nghiêng
Corsivo
Gạch chân
Sottolineato
Phông
Carattere
Cỡ chữ
Dimensione carattere
Lọc
Filtra
Sắp xếp A-Z
Ordinamento crescente
Ô
Cella
Chổi quét
Copia formato
Điền
Colore riempimento
Đường viền
Bordi

Tietokone - Office-painike

Tạo mới
Nuovo
Mở
Apri
Lưu
Salva
Lưu với tên file
Salva come
In ấn
Stampa
Hủy thao tác
Annulla
Khôi phục thao tác
Ripeti
Chèn
Inserisci
Xóa
Elimina
Đổi tên
Rinomina
Thay thế
Sostituisci
Đóng
Chiudi
Hủy
Cancella
Hàng
Riga
Cột
Colonna
Xem trước trang in
Anteprima di stampa
Thu nhỏ
Riduci a icona
Phục hồi
Ingrandisci

Tietokone - Lisää

Bảng
Tabella
Hình ảnh
Immagine
Biểu đồ
Grafico
Hộp văn bản
Casella di testo
Tiêu đề đầu & cuối trang
Intestazione e pié di pagina
Hình dạng
Forma
Ngắt trang
Interruzione di pagina

Tietokone - Sivun asettelu

Tab
Scheda
Lề
Margini
Chọn vùng in
Area di stampa

Tietokone - Viitteet

Chú thích cuối trang
Inserisci nota a pié di pagina
Chỉ mục văn bản
Inserisci indice

Tietokone - Tarkista

Đánh vần & Ngữ pháp
Controllo ortografia
Cài đặt ngôn ngữ
Imposta lingua
Dịch
Traduci
Đếm số từ
Conteggio parole
Ô ghi chú
Commento

Tietokone - Näytä

Thước kẻ
Righello