Ranskaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Kopyala
Copier
Kes
Couper
Yapıştır
Coller
Kalın
Gras
İtalik
Italique
Alt çizgi
Souligné
Yazı tipi
Police
Yazı tipi boyutu
Taille de police
Filtre
Filtrer
A'dan Z'ye sırala
Trier de A à Z
Hücre
Cellule
Biçim Boyacısı
Copier le format
Doldur
Remplissage
Kenarlıklar
Bordures

Tietokone - Office-painike

Yeni
Nouveau
Açık
Ouvrir
Kaydet
Enregistrer
olarak kaydet
Enregistrer sous
Yazdır
Imprimer
Geri al
Annuler
Tekrar yap
Restauration
Sok
Insérer
Sil
Supprimer
Tekrar adlandır
Renommer
Değiştir
Remplacer
Kapat
Fermer
İptal et
Annuler
Sıra
Ligne
Sütun
Colonne
Baskı Önizleme
Aperçu avant impression
Kiçült
Réduire
Yeniden yapılandır
Restaurer

Tietokone - Lisää

Tablo
Tableau
Resim
Image
Grafik
Graphique
Metin kutusu
Zone de texte
Üstbilgi & Altbilgi
En-tête et pied de page
Şekil
Forme
Sayfa Sonu
Saut de page

Tietokone - Sivun asettelu

Sekme
Onglet
Boşluklar
Marges
Baskı Alanını Ayarla
Définir la zone d'impression

Tietokone - Viitteet

Dipnot Gir
Insérer note de bas de page
İçerik Gir
Insérer index

Tietokone - Tarkista

Heceleme & Gramer
Orthographe & grammaire
Dili ayarla
Définir la langue
Çevir
Traduire
Kelime Sayısı
Statistiques
Balonlar
Bulles

Tietokone - Näytä

Cetvel
Règle