Ranskaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Kopioi
Copier
Leikkaa
Couper
Liitä
Coller
Lihavoi
Gras
Kursivoi
Italique
Alleviivaa
Souligné
Fontti
Police
Fonttikoko
Taille de police
Suodata
Filtrer
Lajittele A:sta Z:aan
Trier de A à Z
Solu
Cellule
Muotoilusivellin
Copier le format
Täytä
Remplissage
Reunat
Bordures

Tietokone - Office-painike

Uusi
Nouveau
Avaa
Ouvrir
Tallenna
Enregistrer
Tallenna nimellä
Enregistrer sous
Tulosta
Imprimer
Kumoa
Annuler
Tee uudestaan
Restauration
Lisää
Insérer
Poista
Supprimer
Nimeä uudelleen
Renommer
Korvaa
Remplacer
Sulje
Fermer
Peruuta
Annuler
Rivi
Ligne
Sarake
Colonne
Tulostuksen esikatselu
Aperçu avant impression
Pienennä
Réduire
Palauta
Restaurer

Tietokone - Lisää

Taulukko
Tableau
Kuva
Image
Kaavio
Graphique
Tekstiruutu
Zone de texte
Ylä- tai alatunniste
En-tête et pied de page
Muoto
Forme
Sivunvaihto
Saut de page

Tietokone - Sivun asettelu

Sarkain
Onglet
Reunukset
Marges
Määritä tulostusalue
Définir la zone d'impression

Tietokone - Viitteet

Lisää alaviite
Insérer note de bas de page
Lisää hakemisto
Insérer index

Tietokone - Tarkista

Kieliasun tarkistus
Orthographe & grammaire
Aseta kieli
Définir la langue
Käännä
Traduire
Sanamäärä
Statistiques
Puhekuplat
Bulles

Tietokone - Näytä

Viivain
Règle