Japaniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Kopioi
コピー
Leikkaa
カット
Liitä
貼り付け
Lihavoi
太字
Kursivoi
斜体
Alleviivaa
下線
Fontti
フォント
Fonttikoko
フォント サイズ
Suodata
フィルター
Lajittele A:sta Z:aan
AからZまで並べ替え
Solu
セル
Muotoilusivellin
書式のコピー/貼り付け
Täytä
塗りつぶし
Reunat
罫線

Tietokone - Office-painike

Uusi
新規
Avaa
開く
Tallenna
保存
Tallenna nimellä
名前を付けて保存
Tulosta
印刷する
Kumoa
元に戻す
Tee uudestaan
やり直し
Lisää
挿入
Poista
削除
Nimeä uudelleen
名前の変更
Korvaa
置換
Sulje
閉じる
Peruuta
キャンセル
Rivi
Sarake
Tulostuksen esikatselu
印刷プレビュー
Pienennä
最小化する
Palauta
復元

Tietokone - Lisää

Taulukko
Kuva
画像
Kaavio
グラフ
Tekstiruutu
テキスト ボックス
Ylä- tai alatunniste
ヘッダー/フッター
Muoto
図形
Sivunvaihto
改ページ

Tietokone - Sivun asettelu

Sarkain
タブ
Reunukset
余白
Määritä tulostusalue
印刷範囲の設定

Tietokone - Viitteet

Lisää alaviite
脚注の挿入
Lisää hakemisto
索引の挿入

Tietokone - Tarkista

Kieliasun tarkistus
スペルチェックと文章校正
Aseta kieli
言語の設定
Käännä
翻訳
Sanamäärä
単語数
Puhekuplat
吹き出し

Tietokone - Näytä

Viivain
ルーラー