Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Kopiëren
คัดลอก
Knippen
ตัด
Plakken
วาง
Vet
หนา
Cursief
เอียง
Onderstrepen
ขีดเส้นใต้
Lettertype
ตัวอักษร
Tekengrootte
ขนาดตัวอักษร
Filteren
กระดาษกรอง
Van A naar Z sorteren
หาตัวอักษรAไปZ
Cel
เซลล์
Opmaak kopiëren/plakken
รูปแบบที่ระบายสี
Opvullen
เติม
Randen
กรอบ

Tietokone - Office-painike

Nieuw
ใหม่
Openen
เปิด
Opslaan
บันทึก
Opslaan als
บันทึกเป็น
Afdrukken
พิมพ์
Ongedaan maken
แก้ไข
Opnieuw
ทำใหม่
Invoegen
แทรก
Verwijderen
ลบ
Naam wijzigen
เปลี่ยนชื่อใหม่
Vervangen
แทนที่
Sluiten
ปิด
Annuleren
ยกเลิก
Rij
แถว
Kolom
คอลัมน์
Afdrukvoorbeeld
ตัวอย่างการพิมพ์
Minimaliseren
การย่อขนาด
Herstellen
แก้ไข

Tietokone - Lisää

Tabel
ตาราง
Afbeelding
รูปภาพ
Grafiek
ชาร์ต
Tekstvak
กล่องคำพูด
Kop- en voettekst
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
Vormen
รูปร่าง
Pagina-einde
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ

Tietokone - Sivun asettelu

Tabblad
จุดตั้งระยะ
Marges
หุ้น
Afdrukbereik bepalen
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์

Tietokone - Viitteet

Voetnoot invoegen
แทรกการอ้างอิง
Index invoegen
แทรกดัชนี

Tietokone - Tarkista

Spelling
การสะกดและไวยากรณ์
Taal instellen
ติดตั้งภาษา
Vertalen
แปล
Woorden tellen
นับคำ
Ballonnen
ลูกโป่ง

Tietokone - Näytä

Lineaal
ผู้ปกครอง