Koreaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Copy
Cut
Paste
Bold
Italic
Underline
Font
Font Size
Filter
Sort A to Z
Cell
Format Painter
Fill
Borders

Tietokone - Office-painike

New
Open
Save
Save as
Print
Undo
Redo
Insert
Delete
Rename
Replace
Close
Cancel
Row
Column
Print Preview
Minimize
Restore

Tietokone - Lisää

Table
Picture
Chart
Text Box
Header & Footer
Shape
Page Break

Tietokone - Sivun asettelu

Tab
Margins
Set Print Area

Tietokone - Viitteet

Insert Footnote
Insert Index

Tietokone - Tarkista

Spelling & Grammar
Set language
Translate
Word Count
Balloons

Tietokone - Näytä

Ruler