Englanniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Terveys

Terveys - Hätätilanteet

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
I need to go to the hospital.
Pyyntö sairaalaan pääsystä
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I feel sick.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
I need to see a doctor immediately!
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Help!
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Call an ambulance!
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
It hurts here.
Näyttäminen, minne sattuu
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
I have a rash here.
Näyttäminen, missä on ihottumaa
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
I have a fever.
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
I have a cold.
Kertominen vilustumisesta
ฉันไอ (Chan I.)
I have a cough.
Kertominen yskästä
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
I am tired all the time.
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
I feel dizzy.
Kertominen huimauksesta
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
I don't have any appetite.
Kertominen, ettet halua syödä
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
I can't sleep at night.
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
An insect bit me.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
I think it's the heat.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
I think that I have eaten something bad.
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
My _[body part]_ hurts.
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
I can't move my _[body part]_.
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut
...หัว...(hua)
... head ...
Ruumiinosa
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... stomach ...
Ruumiinosa
...แขน... (kan)
... arm ...
Ruumiinosa
...ขา... (kha)
... leg ...
Ruumiinosa
...หน้าอก... (na-aok)
... chest ...
Ruumiinosa
...หัวใจ... (hua-jai)
... heart ...
Ruumiinosa
...คอ... (kor)
... throat ...
Ruumiinosa
...ตา... (ta)
... eye ...
Ruumiinosa
...หลัง...(lung)
... back ...
Ruumiinosa
...เท้า... (tao)
... foot ...
Ruumiinosa
...แขน...(kan)
... hand ...
Ruumiinosa
...หู...(hoo)
... ear ...
Ruumiinosa
...ลำไส้... (lum sai)
... bowels ...
Ruumiinosa
...ฟัน... (fun)
... tooth ...
Ruumiinosa
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
I have diabetes.
Ilmoittaminen diabeteksesta
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
I have asthma.
Kertominen, että sinulla on astma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
I have a heart condition.
Kertominen sydänsairaudestasi
ฉันท้อง (Chan tong.)
I'm pregnant.
Kertominen raskaudestasi
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
How many times a day should I take this?
Kysyminen lääkkeen annostelusta
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Is it contagious?
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Here are my insurance documents.
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
I don't have health insurance.
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
I need a sick note.
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
I feel a bit better.
Kertominen, että kuntosi on parantunut
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
It has gotten worse.
Kertominen, että kuntosi on huonontunut
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
It's the same as before.
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
I would like to buy some___.
Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
painkillers
Lääke
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Lääke
แอสไพริน (aspirin)
aspirin
Lääke
อินซูลิน (insulin)
insulin
Lääke
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
ointment
Lääke
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sleeping pills
Lääke
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
sanitary pads
Terveystuote
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
disinfectant
Terveystuote
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
band aids
Terveystuote
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
Terveystuote
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
birth control pills
Terveystuote
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
condoms
Muu tuote
ครีมกันแดด (cream gun dad)
sun protection
Muu tuote

Terveys - Allergiat

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
I'm allergic to ___.
Kertominen allergioistasi
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
Allergia
ขนสัตว์ (kon sud)
animal hair
Eläinallergia
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
bee stings/wasp stings
Hyönteisallergia
ตัวเห็บ (tua heb)
dust mites
Allergia
รา (ra)
mold
Allergia
ยางดิบ (yang dib)
latex
Allergia
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Lääkeallergia
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
Ruoka-allergia
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
sesame seeds/sunflower seeds
Ruoka-allergia
ไข่ (kai)
egg
Ruoka-allergia
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Ruoka-allergia
แป้ง (pang)
flour/wheat
Ruoka-allergia
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
milk/lactose/dairy
Ruoka-allergia
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
Ruoka-allergia
ถั่วเหลือง (tua leung)
soy
Ruoka-allergia
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
Ruoka-allergia
เห็ด (hed)
mushrooms
Ruoka-allergia
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
Ruoka-allergia
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
ginger/cinnamon/coriander
Ruoka-allergia
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
chives/onions/garlic
Ruoka-allergia
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
Ruoka-allergia