Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Terveys

Terveys - Hätätilanteet

病院に連れて行ってください
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Pyyntö sairaalaan pääsystä
気持ちが悪い
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
今すぐ医者に診てもらいたい!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen
助けて!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve
救急車を呼んで!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä

ここが痛いです
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Näyttäminen, minne sattuu
ここに発疹があります
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Näyttäminen, missä on ihottumaa
熱があります
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta
風邪を引きました
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Kertominen vilustumisesta
咳が出ます
ฉันไอ (Chan I.)
Kertominen yskästä
いつも疲れています
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
めまいがします
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Kertominen huimauksesta
食欲がありません
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Kertominen, ettet halua syödä
お腹がすいていません
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin
虫に刺されました
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta
暑さが原因だと思います
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä
何か変なものを食べたと思います
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt
私の_[body part]_ が痛い
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu
_[body part]_を動かすことができない
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut
...頭...
...หัว...(hua)
Ruumiinosa
...お腹...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Ruumiinosa
...腕...
...แขน... (kan)
Ruumiinosa
...脚...
...ขา... (kha)
Ruumiinosa
...胸...
...หน้าอก... (na-aok)
Ruumiinosa
...心臓...
...หัวใจ... (hua-jai)
Ruumiinosa
...喉...
...คอ... (kor)
Ruumiinosa
... 目 ...
...ตา... (ta)
Ruumiinosa
... 背 ...
...หลัง...(lung)
Ruumiinosa
... 足 ...
...เท้า... (tao)
Ruumiinosa
...手...
...แขน...(kan)
Ruumiinosa
...耳...
...หู...(hoo)
Ruumiinosa
...便通...
...ลำไส้... (lum sai)
Ruumiinosa
...歯...
...ฟัน... (fun)
Ruumiinosa
私は糖尿病です
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Ilmoittaminen diabeteksesta
私は喘息持ちです
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Kertominen, että sinulla on astma
私は心臓病です
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Kertominen sydänsairaudestasi
私は妊娠しています
ฉันท้อง (Chan tong.)
Kertominen raskaudestasi
一日に何回飲めばいいですか?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Kysyminen lääkkeen annostelusta
伝染性はありますか?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas
これが私の保険書類です
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen
私は保険に入っていません
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta
病気の診断書が必要です
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas
少し気分が良くなりました
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Kertominen, että kuntosi on parantunut
状態が悪化しました
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Kertominen, että kuntosi on huonontunut
前と同じ状態です
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa

___を買いたいです
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta
痛み止め薬
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Lääke
ぺニシリン
เพนิซิลิน (penicilin)
Lääke
アスピリン
แอสไพริน (aspirin)
Lääke
インシュリン
อินซูลิน (insulin)
Lääke
軟膏
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Lääke
睡眠薬
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Lääke
生理用ナプキン
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Terveystuote
殺菌剤
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Terveystuote
バンドエイド
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Terveystuote
包帯
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Terveystuote
経口避妊薬
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Terveystuote
コンドーム
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Muu tuote
日焼け止め
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Muu tuote

Terveys - Allergiat

私は___にアレルギーがあります
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Kertominen allergioistasi
花粉
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergia
動物の毛
ขนสัตว์ (kon sud)
Eläinallergia
ハチ刺され 
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Hyönteisallergia
ダニ
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergia
カビ
รา (ra)
Allergia
ラテックス
ยางดิบ (yang dib)
Allergia
ペニシリン
เพนิซิลิน (penicilin)
Lääkeallergia
ナッツ/ピーナッツ
ถั่ว (tua)
Ruoka-allergia
ゴマ/ヒマワリの種
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Ruoka-allergia
ไข่ (kai)
Ruoka-allergia
海産食品/魚/貝/えび
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Ruoka-allergia
小麦粉/麦
แป้ง (pang)
Ruoka-allergia
牛乳/乳糖/乳製品
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Ruoka-allergia
グルテン
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Ruoka-allergia
大豆
ถั่วเหลือง (tua leung)
Ruoka-allergia
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Ruoka-allergia
キノコ
เห็ด (hed)
Ruoka-allergia
果物/キーウィ/ココナツ
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Ruoka-allergia
生姜/シナモン/コリアンダー
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Ruoka-allergia
チャイブ/タマネギ/ニンニク
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Ruoka-allergia
アルコール
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Ruoka-allergia