Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Päivämäärät ja aika

Päivämäärät ja aika - Kellonajan kertominen

Bây giờ là mấy giờ?
现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Ajan kysyminen
Bây giờ là ___.
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Ajan kertominen
... 8 giờ.
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
tasan
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
puoli tuntia tasatunnin jälkeen
... tám giờ mười lăm (phút).
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
viisitoista minuuttia tasatunnin jälkeen
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
viisitoista minuuttia ennen seuraavaa tasatuntia

Päivämäärät ja aika - Aika

Bao giờ?/Khi nào?
什么时候?(shénme shíhòu?)
Tarkan ajan ja päivämäärän kysyminen
bây giờ
现在(xiànzài)
Tällä hetkellä
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
很快(hěn kuài)
Vähän ajan päästä
sau (này)
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Määrittämättömän ajan päästä
một năm trước/năm ngoái
一年前(yī nián qián)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
(một) tháng trước
上个月(shàng gè yuè)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
(một) tuần trước
上周(shàng zhōu)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
(ngày) hôm qua
昨天(zuótiān)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
(ngày) hôm nay
今天(jīntiān)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
(ngày) mai
明天(míngtiān)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
tuần sau/sang tuần
下周(xià zhōu)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
năm sau/sang năm
明年(míngnián)
Aika suhteessa kyseessä olevaan päivään
giây
秒(miǎo)
aikayksikkö
phút
分钟(fēnzhōng)
aikayksikkö
giờ
小时(xiǎoshí)
aikayksikkö
ngày
天(tiān)
aikayksikkö
tuần
周(zhōu)
aikayksikkö
tháng
月(yuè)
aikayksikkö
năm
年(nián)
aikayksikkö
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
黎明(límíng)
Vuorokaudenaika
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
早上(zǎoshang)
Vuorokaudenaika
(buổi) trưa/ban trưa
中午(zhōngwǔ)
Vuorokaudenaika
(buổi) chiều/ban chiều
下午(xiàwǔ)
Vuorokaudenaika
(buổi) tối/ban tối
晚上(wǎnshàng)
Vuorokaudenaika
chập tối/chạng vạng
黄昏(huánghūn)
Vuorokaudenaika
đêm/tối muộn
夜晚(yèwǎn)
Vuorokaudenaika
nửa đêm
午夜(wǔyè)
Vuorokaudenaika

Päivämäärät ja aika - Viikonpäivät

Thứ hai
周一(zhōuyī)
Viikonpäivä
Thứ ba
周二(zhōu'èr)
Viikonpäivä
Thứ tư
周三(zhōusān)
Viikonpäivä
Thứ năm
周四(zhōu sì)
Viikonpäivä
Thứ sáu
周五(zhōu wǔ)
Viikonpäivä
Thứ bảy
周六(zhōu liù)
Viikonpäivä
Chủ nhật
周日(zhōu rì)
Viikonpäivä

Päivämäärät ja aika - Vuodenajat

(mùa) xuân
春季(chūnjì)
Vuodenaika
(mùa) hè/(mùa) hạ
夏季(xiàjì)
Vuodenaika
(mùa) thu
秋季(qiūjì)
Vuodenaika
(mùa) đông
冬季(dōngjì)
Vuodenaika