Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Onko teillä ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Tietyn tuotteen tiedustelu
Mistä löydän ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Paljonko tämä maksaa?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Onko teillä mitään edullisempaa?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Mihin aikaan avaatte / suljette?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Aukioloaikojen tiedustelu
Katselen vain.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Ostan sen.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ostopäätöksestä kertominen
Voinko maksaa luottokortilla?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Saisinko kuitin, kiitos?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Kuitin pyytäminen
Saisinko kassin, kiitos?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kassin pyytäminen
Haluaisin palauttaa tämän.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Voisinko sovittaa tätä?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Mistä löydän sovituskopit?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Onko teillä tätä___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...S-kokona?
…小号?(…xiǎo hào?)
Vaatekoko
M-kokona?
…中号?(…zhōng hào?)
Vaatekoko
L-kokona?
…大号?(…dà hào?)
Vaatekoko
XL-kokona?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Vaatekoko
Onko näitä kenkiä kokona ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Se on liian pieni.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Se on liian iso.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Kertominen, että vaate on liian suuri
Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Annan tästä [määrä].
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Aloitushinnan kertominen
Se on aivan liian kallis!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Vastalause hinnasta, liian korkea
Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Viimeisen tarjouksen antaminen
Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Sitten menen jonnekin muualle.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Minulla ei ole varaa siihen!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta otan sen.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti