Hindiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

___を持っていますか?
Tietyn tuotteen tiedustelu
___はどこで探せますか?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
これはいくらですか?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
もっと値段が低いものはありませんか?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
開店/閉店時間はいつですか?
Aukioloaikojen tiedustelu
見てるだけです
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
買います
Ostopäätöksestä kertominen
クレジットカードで払ってもいいですか?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
レシートをください
Kuitin pyytäminen
袋をください
Kassin pyytäminen
これを返却したいです
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

これを試着してもいいですか?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
試着室はどこですか?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
この服の___サイズはありますか?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
... S?
Vaatekoko
... M?
Vaatekoko
... L?
Vaatekoko
... XL?
Vaatekoko
この靴の___サイズはありますか?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
小さすぎます
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
大きすぎます
Kertominen, että vaate on liian suuri
この服は私に似合っていますか?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

_[値段]_で買います
Aloitushinnan kertominen
それは値段が高すぎる!
Vastalause hinnasta, liian korkea
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
[値段]_が最後のオファーだ!
Viimeisen tarjouksen antaminen
私は興味がありません
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
どこか他のところに行きます
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
払えません!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti