Esperantoksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

___を持っていますか?
Ĉu vi havas ___?
Tietyn tuotteen tiedustelu
___はどこで探せますか?
Kie mi povas trovi ___?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
これはいくらですか?
Kiom estas tio?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
もっと値段が低いものはありませんか?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
開店/閉店時間はいつですか?
Kiam vi malfermas/fermas?
Aukioloaikojen tiedustelu
見てるだけです
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
買います
Mi aĉetos ĝin.
Ostopäätöksestä kertominen
クレジットカードで払ってもいいですか?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
レシートをください
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kuitin pyytäminen
袋をください
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kassin pyytäminen
これを返却したいです
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

これを試着してもいいですか?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
試着室はどこですか?
Kie estas la vestaroj?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
この服の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
... S?
...malgranda?
Vaatekoko
... M?
...meza?
Vaatekoko
... L?
...granda?
Vaatekoko
... XL?
...ekstragranda?
Vaatekoko
この靴の___サイズはありますか?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
小さすぎます
Ĝi estas tro malgranda.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
大きすぎます
Ĝi estas tro granda.
Kertominen, että vaate on liian suuri
この服は私に似合っていますか?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

_[値段]_で買います
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Aloitushinnan kertominen
それは値段が高すぎる!
Tiu estas tro kara
Vastalause hinnasta, liian korkea
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
[値段]_が最後のオファーだ!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Viimeisen tarjouksen antaminen
私は興味がありません
Tiam mi ne interesas.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
どこか他のところに行きます
Mi iros aliloken.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
払えません!
Mi ne povas pagi ĝin!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti