Tšekiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Máte ___?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít ___?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Kolik to stojí?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Máte něco, co je levnější?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jenom se koukám.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Koupím si to.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Můžu platit kreditní kartou?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mohu mít účtenku, prosím?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mohu dostat tašku, prosím?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Chtěla bych tohle vrátit.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Kde jsou kabinky?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Máte tohle v ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... S?
Vaatekoko
...meza?
... M?
Vaatekoko
...granda?
... L?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... XL
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
Je to příliš malé.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
Je to příliš velké.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Vypadá to na mě dobře?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Dám ti za to _[částka]_
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
To je příliš drahé!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Tak nemám zájem.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Tak půjdu někam jinam.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Nemůžu si to dovolit!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti