Saksaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Haben Sie ___?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Wieviel kostet das?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ich schaue mich nur um.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Ich werde es kaufen.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Haben Sie das auch in ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... S?
Vaatekoko
...meza?
... M?
Vaatekoko
...granda?
... L?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... XL
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
Es ist zu klein.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
Es ist zu groß.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Steht mir das?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
Das ist viel zu teuer!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Dann bin ich nicht interessiert.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Dann werde ich woanders hingehen.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Das kann ich mir nicht leisten!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti