Ruotsiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Har ni ___?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Var kan jag hitta ___?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Hur mycket kostar den/det här?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Har ni något billigare?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jag tittar bara.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Jag köper den/det.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan jag betala med kreditkort?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kan jag få kvittot, tack?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kan jag få en kasse, tack?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Var är provrummet?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Har ni den här i ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... small?
Vaatekoko
...meza?
... medium?
Vaatekoko
...granda?
... large?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... extra large?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
Den/De är för liten/små.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
Den/De är för stor/a.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Passar jag i den/det/de här?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
Det är alldeles för dyrt!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Då är jag inte längre intresserad.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Då går jag någon annanstans.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Jag har inte råd med det!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti