Romaniaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Aveți ___ ?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Unde aș putea găsi ___ ?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Cât costă asta?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Aveți altceva mai ieftin?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
La ce oră deschideți/închideți?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Mă uit doar.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Rămân acestea.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pot să plătesc cu cardul?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Aș dori să returnez acest produs.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pot să o probez, vă rog?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Unde sunt cabinele de probă?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Aveți acest model mărimea ___ ?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... S?
Vaatekoko
...meza?
... M?
Vaatekoko
...granda?
... L?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... XL ?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
Este prea mic.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
Este prea mare.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Îmi vine bine?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Vă dau _[valoare]_ pentru asta.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
Este mult prea scump!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Atunci nu sunt interesat(ă).
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Atunci o să merg în altă parte.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Nu îmi permit.
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti