Ranskaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Avez-vous ___ ?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Combien ça coûte ?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Je regarde, c'est tout.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Je le prends.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Je peux payer par carte ?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Je voudrais échanger cet article.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Où sont les cabines d'essayage ?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Vous l'avez en ___ ?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... S ?
Vaatekoko
...meza?
... M ?
Vaatekoko
...granda?
... L ?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... XL ?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
C'est trop petit.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
C'est trop grand.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Ça me va bien ?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
C'est beaucoup trop cher !
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Je ne peux pas me le permettre.
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti