Japaniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
___を持っていますか?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
___はどこで探せますか?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
これはいくらですか?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
もっと値段が低いものはありませんか?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
開店/閉店時間はいつですか?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
見てるだけです
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
買います
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
レシートをください
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
袋をください
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
これを返却したいです
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
これを試着してもいいですか?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
試着室はどこですか?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
この服の___サイズはありますか?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... S?
Vaatekoko
...meza?
... M?
Vaatekoko
...granda?
... L?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... XL?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
この靴の___サイズはありますか?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
小さすぎます
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
大きすぎます
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
この服は私に似合っていますか?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
_[値段]_で買います
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
それは値段が高すぎる!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
[値段]_が最後のオファーだ!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
私は興味がありません
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
どこか他のところに行きます
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
払えません!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti