Italiaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Avete ____?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Quanto costa questo?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avete qualcosa di meno costoso?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
A che ora aprite/chiudete?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sto dando un'occhiata.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Accettate carta di credito?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mi può fare lo scontrino?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mi può dare una borsa?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Vorrei restituire questo.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provarlo?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Dove sono i camerini di prova?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Avete la taglia ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... small?
Vaatekoko
...meza?
... media?
Vaatekoko
...granda?
... large?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... extra large?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
E' troppo piccolo.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
E' troppo grande.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Come mi sta?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ti do ____ per questo.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
Costa troppo!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Allora non sono interessato.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Allora andrò da un'altra parte.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Non posso permettermelo!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti