Hollanniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Heeft u ___?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Hoeveel kost het?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Heeft u iets goedkopers?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
Hoe laat opent/sluit u?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ik kijk even rond.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Ik wil het graag kopen.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan ik met een creditcard betalen?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mag ik de bon?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mag ik een tasje?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ik wil dit graag retourneren.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan ik dit passen alstublieft?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Waar zijn de kleedkamers?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Heeft u deze in ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... small?
Vaatekoko
...meza?
... medium?
Vaatekoko
...granda?
... large?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... extra large?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
Het is te klein.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
Het is te groot.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Staat dit me goed?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
Dat is veel te duur!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Dan hoeft het niet.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Dan ga ik ergens anders heen.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Dat kan ik niet betalen!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti