Hindiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
Vaatekoko
...meza?
Vaatekoko
...granda?
Vaatekoko
...ekstragranda?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti