Espanjaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
¿Tiene____ ?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
¿Cuánto cuesta?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
¿Tiene algo que sea más barato?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
¿A qué hora abre/cierra?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sólo estoy mirando.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Me gustaría regresar esto.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
¿Me puedo probar esto?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
¿Tiene esto en ____?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
...pequeño?
Vaatekoko
...meza?
...mediano?
Vaatekoko
...granda?
...grande?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... extra grande?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
Es demasiado pequeño.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
Es demasiado grande.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
¿Se me ve bien?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
¡Está muy caro!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Entonces no estoy interesado/a.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Entonces ire a otro lugar.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
¡No tengo suficiente para pagar!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti