Englanniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

Ĉu vi havas ___?
Do you have ___?
Tietyn tuotteen tiedustelu
Kie mi povas trovi ___?
Where can I find ___?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
Kiom estas tio?
How much is this?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Do you have anything that is less expensive?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
Kiam vi malfermas/fermas?
What time do you open/close?
Aukioloaikojen tiedustelu
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
I'm just browsing.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Mi aĉetos ĝin.
I'll buy it.
Ostopäätöksestä kertominen
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
May I pay with credit card?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
May I have the receipt, please?
Kuitin pyytäminen
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
May I have a bag, please?
Kassin pyytäminen
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
I would like to return this.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
May I try this on, please?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
Kie estas la vestaroj?
Where are the changing rooms?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Do you have this in ___?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...malgranda?
... small?
Vaatekoko
...meza?
... medium?
Vaatekoko
...granda?
... large?
Vaatekoko
...ekstragranda?
... extra large?
Vaatekoko
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Do you have these shoes in size ___?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Ĝi estas tro malgranda.
It's too small.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Ĝi estas tro granda.
It's too big.
Kertominen, että vaate on liian suuri
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Does this look good on me?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
I'll give you _[amount]_ for this.
Aloitushinnan kertominen
Tiu estas tro kara
That's way too expensive!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[amount]_ is my final offer!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Tiam mi ne interesas.
Then I'm not interested.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Mi iros aliloken.
Then I will go somewhere else.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
Mi ne povas pagi ĝin!
I can't afford it!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti