Unkariksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

¿Tiene____ ?
Van ______?
Tietyn tuotteen tiedustelu
¿En dónde puedo encontrar____?
Hol találom a ___?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
¿Cuánto cuesta?
Mennyibe kerül?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
¿Tiene algo que sea más barato?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
¿A qué hora abre/cierra?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Aukioloaikojen tiedustelu
Sólo estoy mirando.
Csak nézelődök.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Lo compro.
Megveszem.
Ostopäätöksestä kertominen
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Lehet kártyával fizetni?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
¿Me podría dar el recibo de pago?
Megkaphatnám a számlát?
Kuitin pyytäminen
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Kassin pyytäminen
Me gustaría regresar esto.
Vissza szeretném ezt cserélni.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

¿Me puedo probar esto?
Felpróbálhatnám ezt?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
¿En dónde se encuentran los probadores?
Hol van a próbafülke?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
¿Tiene esto en ____?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...pequeño?
...S-es?
Vaatekoko
...mediano?
M-es?
Vaatekoko
...grande?
L-es?
Vaatekoko
... extra grande?
XL-es?
Vaatekoko
¿Tienes éstos zapatos en___?
Van ez a cipő ______ méretben?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Es demasiado pequeño.
Túl kicsi.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Es demasiado grande.
Túl nagy.
Kertominen, että vaate on liian suuri
¿Se me ve bien?
Jól áll?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Adok _[összeg]_ ezért.
Aloitushinnan kertominen
¡Está muy caro!
Ez túl drága!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Entonces no estoy interesado/a.
Akkor nem érdekel.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Entonces ire a otro lugar.
Akkor átmegyek máshova.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
¡No tengo suficiente para pagar!
Ezt nem engedhetem meg!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti