Japaniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet

¿Tiene____ ?
___を持っていますか?
Tietyn tuotteen tiedustelu
¿En dónde puedo encontrar____?
___はどこで探せますか?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu
¿Cuánto cuesta?
これはいくらですか?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu
¿Tiene algo que sea más barato?
もっと値段が低いものはありませんか?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta
¿A qué hora abre/cierra?
開店/閉店時間はいつですか?
Aukioloaikojen tiedustelu
Sólo estoy mirando.
見てるだけです
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua
Lo compro.
買います
Ostopäätöksestä kertominen
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä
¿Me podría dar el recibo de pago?
レシートをください
Kuitin pyytäminen
¿Me puede dar una bolsa por favor?
袋をください
Kassin pyytäminen
Me gustaría regresar esto.
これを返却したいです
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet

¿Me puedo probar esto?
これを試着してもいいですか?
Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi
¿En dónde se encuentran los probadores?
試着室はどこですか?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu
¿Tiene esto en ____?
この服の___サイズはありますか?
Tietyn vaatekoon tiedustelu
...pequeño?
... S?
Vaatekoko
...mediano?
... M?
Vaatekoko
...grande?
... L?
Vaatekoko
... extra grande?
... XL?
Vaatekoko
¿Tienes éstos zapatos en___?
この靴の___サイズはありますか?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu
Es demasiado pequeño.
小さすぎます
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni
Es demasiado grande.
大きすぎます
Kertominen, että vaate on liian suuri
¿Se me ve bien?
この服は私に似合っていますか?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen

Le doy_[cantidad]_por ésto.
_[値段]_で買います
Aloitushinnan kertominen
¡Está muy caro!
それは値段が高すぎる!
Vastalause hinnasta, liian korkea
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
[値段]_が最後のオファーだ!
Viimeisen tarjouksen antaminen
Entonces no estoy interesado/a.
私は興味がありません
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen
Entonces ire a otro lugar.
どこか他のところに行きます
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä
¡No tengo suficiente para pagar!
払えません!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti