Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Numerot ja raha

Numerot ja raha - Numerot

sıfır
零(líng)
Numero
bir
一(yī)
Numero
iki
二(èr)
Numero
üç
三(sān)
Numero
dört
四(sì)
Numero
beş
五(wǔ)
Numero
altı
六(liù)
Numero
yedi
七(qī)
Numero
sekiz
八(bā)
Numero
dokuz
九(jiǔ)
Numero
on
十(shí)
Numero
onbir
十一(shíyī)
Numero
oniki
十二(shí'èr)
Numero
onüç
十三(shísān)
Numero
ondört
十四(shísì)
Numero
onbeş
十五(shíwǔ)
Numero
onaltı
十六(shíliù)
Numero
onyedi
十七(shíqī)
Numero
onsekiz
十八(shíbā)
Numero
ondokuz
十九(shíjiǔ)
Numero
yirmi
二十(èrshí)
Numero
otuz
三十(sānshí)
Numero
kırk
四十(sìshí)
Numero
elli
五十(wǔshí)
Numero
atmış
六十(liùshí)
Numero
yetmiş
七十(qīshí)
Numero
seksen
八十(bāshí)
Numero
doksan
九十(jiǔshí)
Numero
yüz
一百(yībǎi)
Numero
milyon
一百万(yībǎi wàn)
Numero
milyar
十亿(shí yì)
Numero

Numerot ja raha - Raha

__ kabul ediyor musunuz?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Tiedustelu siitä, mitkä maksutavat ovat hyväksyttyjä
... kredi karı?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
maksutapa
... vadesiz hesap kartı?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
maksutapa
... peşin?
…现金?(…xiànjīn?)
maksutapa
... çek?
…支票?(…zhīpiào?)
maksutapa
Biraz para bozdurmak istiyorum.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Pyyntö vaihtaa rahaa toiseen valuuttaan
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Vaihtokurssin tiedustelu

Numerot ja raha - Käteisautomaatilla

Pin kodunu gir.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Kehotus syöttää henkilökohtainen tunnuslukusi
Para çek
取款(qǔkuǎn)
Valinta rahan nostamiseksi
Onayla
确认(quèrèn)
Tapahtuman hyväksyminen
İptal
取消(qǔxiāo)
Tapahtuman peruuttaminen
Miktarı seç
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Valinta nostettavan rahan määrästä
Fiş istiyor musunuz?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Nostotapahtumasta tulostettava kuitiin