Italiaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Numerot ja raha

Numerot ja raha - Numerot

ศูนย์ (soon)
zero
Numero
หนึ่ง (neung)
uno
Numero
สอง (song)
due
Numero
สาม (sarm)
tre
Numero
สี่ (see)
quattro
Numero
ห้า (ha)
cinque
Numero
หก (hok)
sei
Numero
เจ็ด (jed)
sette
Numero
แปด (pad)
otto
Numero
เก้า (kao)
nove
Numero
สิบ (sib)
dieci
Numero
สิบเอ็ด (sib-ed)
undici
Numero
สิบสอง (sib-song)
dodici
Numero
สิบสาม (sib-sarm)
tredici
Numero
สิบสี่ (sib-see)
quattordici
Numero
สิบห้า (sib-ha)
quindici
Numero
สิบหก (sib-hok)
sedici
Numero
สิบเจ็ด(sib-jed)
diciassette
Numero
สิบแปด(sib-pad)
diciotto
Numero
สิบเก้า(sib-kao)
diciannove
Numero
ยี่สิบ (yee-sib)
venti
Numero
สามสิบ (sarm-sib)
trenta
Numero
สี่สิบ (see-sib)
quaranta
Numero
ห้าสิบ (ha-sib)
cinquanta
Numero
หกสิบ (hok-sib)
sessanta
Numero
เจ็ดสิบ (jed-sib)
settanta
Numero
แปดสิบ (pad-sib)
ottanta
Numero
เก้าสิบ (kao-sib)
novanta
Numero
หนึ่งร้อย (neung-roi)
cento
Numero
หนึ่งล้าน (neung-larn)
milione
Numero
พันล้าน (pun-larn)
miliardo
Numero

Numerot ja raha - Raha

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Accettate ___?
Tiedustelu siitä, mitkä maksutavat ovat hyväksyttyjä
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... carte di credito?
maksutapa
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... carte di addebito?
maksutapa
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... contante?
maksutapa
...เช็ค? (checks)
... assegni?
maksutapa
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Vorrei cambiare del denaro.
Pyyntö vaihtaa rahaa toiseen valuuttaan
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Vaihtokurssin tiedustelu

Numerot ja raha - Käteisautomaatilla

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Inserisci il codice PIN.
Kehotus syöttää henkilökohtainen tunnuslukusi
การถอนตังค์
Preleva denaro
Valinta rahan nostamiseksi
ตกลง (tok-long)
Conferma
Tapahtuman hyväksyminen
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancella
Tapahtuman peruuttaminen
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Seleziona importo
Valinta nostettavan rahan määrästä
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Vuoi la ricevuta?
Nostotapahtumasta tulostettava kuitiin