Turkiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Numerot ja raha

Numerot ja raha - Numerot

零(líng)
sıfır
Numero
一(yī)
bir
Numero
二(èr)
iki
Numero
三(sān)
üç
Numero
四(sì)
dört
Numero
五(wǔ)
beş
Numero
六(liù)
altı
Numero
七(qī)
yedi
Numero
八(bā)
sekiz
Numero
九(jiǔ)
dokuz
Numero
十(shí)
on
Numero
十一(shíyī)
onbir
Numero
十二(shí'èr)
oniki
Numero
十三(shísān)
onüç
Numero
十四(shísì)
ondört
Numero
十五(shíwǔ)
onbeş
Numero
十六(shíliù)
onaltı
Numero
十七(shíqī)
onyedi
Numero
十八(shíbā)
onsekiz
Numero
十九(shíjiǔ)
ondokuz
Numero
二十(èrshí)
yirmi
Numero
三十(sānshí)
otuz
Numero
四十(sìshí)
kırk
Numero
五十(wǔshí)
elli
Numero
六十(liùshí)
atmış
Numero
七十(qīshí)
yetmiş
Numero
八十(bāshí)
seksen
Numero
九十(jiǔshí)
doksan
Numero
一百(yībǎi)
yüz
Numero
一百万(yībǎi wàn)
milyon
Numero
十亿(shí yì)
milyar
Numero

Numerot ja raha - Raha

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
__ kabul ediyor musunuz?
Tiedustelu siitä, mitkä maksutavat ovat hyväksyttyjä
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kredi karı?
maksutapa
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... vadesiz hesap kartı?
maksutapa
…现金?(…xiànjīn?)
... peşin?
maksutapa
…支票?(…zhīpiào?)
... çek?
maksutapa
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Pyyntö vaihtaa rahaa toiseen valuuttaan
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Vaihtokurssin tiedustelu

Numerot ja raha - Käteisautomaatilla

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Pin kodunu gir.
Kehotus syöttää henkilökohtainen tunnuslukusi
取款(qǔkuǎn)
Para çek
Valinta rahan nostamiseksi
确认(quèrèn)
Onayla
Tapahtuman hyväksyminen
取消(qǔxiāo)
İptal
Tapahtuman peruuttaminen
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Miktarı seç
Valinta nostettavan rahan määrästä
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Fiş istiyor musunuz?
Nostotapahtumasta tulostettava kuitiin