Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Numerot ja raha

Numerot ja raha - Numerot

zero
ศูนย์ (soon)
Numero
uno
หนึ่ง (neung)
Numero
due
สอง (song)
Numero
tre
สาม (sarm)
Numero
quattro
สี่ (see)
Numero
cinque
ห้า (ha)
Numero
sei
หก (hok)
Numero
sette
เจ็ด (jed)
Numero
otto
แปด (pad)
Numero
nove
เก้า (kao)
Numero
dieci
สิบ (sib)
Numero
undici
สิบเอ็ด (sib-ed)
Numero
dodici
สิบสอง (sib-song)
Numero
tredici
สิบสาม (sib-sarm)
Numero
quattordici
สิบสี่ (sib-see)
Numero
quindici
สิบห้า (sib-ha)
Numero
sedici
สิบหก (sib-hok)
Numero
diciassette
สิบเจ็ด(sib-jed)
Numero
diciotto
สิบแปด(sib-pad)
Numero
diciannove
สิบเก้า(sib-kao)
Numero
venti
ยี่สิบ (yee-sib)
Numero
trenta
สามสิบ (sarm-sib)
Numero
quaranta
สี่สิบ (see-sib)
Numero
cinquanta
ห้าสิบ (ha-sib)
Numero
sessanta
หกสิบ (hok-sib)
Numero
settanta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Numero
ottanta
แปดสิบ (pad-sib)
Numero
novanta
เก้าสิบ (kao-sib)
Numero
cento
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Numero
milione
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Numero
miliardo
พันล้าน (pun-larn)
Numero

Numerot ja raha - Raha

Accettate ___?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tiedustelu siitä, mitkä maksutavat ovat hyväksyttyjä
... carte di credito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
maksutapa
... carte di addebito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
maksutapa
... contante?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
maksutapa
... assegni?
...เช็ค? (checks)
maksutapa
Vorrei cambiare del denaro.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Pyyntö vaihtaa rahaa toiseen valuuttaan
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Vaihtokurssin tiedustelu

Numerot ja raha - Käteisautomaatilla

Inserisci il codice PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Kehotus syöttää henkilökohtainen tunnuslukusi
Preleva denaro
การถอนตังค์
Valinta rahan nostamiseksi
Conferma
ตกลง (tok-long)
Tapahtuman hyväksyminen
Cancella
ยกเลิก (yok-lerk)
Tapahtuman peruuttaminen
Seleziona importo
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Valinta nostettavan rahan määrästä
Vuoi la ricevuta?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Nostotapahtumasta tulostettava kuitiin