Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Numerot ja raha

Numerot ja raha - Numerot

cero
ศูนย์ (soon)
Numero
uno
หนึ่ง (neung)
Numero
dos
สอง (song)
Numero
tres
สาม (sarm)
Numero
cuatro
สี่ (see)
Numero
cinco
ห้า (ha)
Numero
seis
หก (hok)
Numero
siete
เจ็ด (jed)
Numero
ocho
แปด (pad)
Numero
nueve
เก้า (kao)
Numero
diez
สิบ (sib)
Numero
once
สิบเอ็ด (sib-ed)
Numero
doce
สิบสอง (sib-song)
Numero
trece
สิบสาม (sib-sarm)
Numero
catorce
สิบสี่ (sib-see)
Numero
quince
สิบห้า (sib-ha)
Numero
dieciseis
สิบหก (sib-hok)
Numero
diecisiete
สิบเจ็ด(sib-jed)
Numero
dieciocho
สิบแปด(sib-pad)
Numero
diecinueve
สิบเก้า(sib-kao)
Numero
veinte
ยี่สิบ (yee-sib)
Numero
treinta
สามสิบ (sarm-sib)
Numero
cuarenta
สี่สิบ (see-sib)
Numero
cincuenta
ห้าสิบ (ha-sib)
Numero
sesenta
หกสิบ (hok-sib)
Numero
setenta
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Numero
ochenta
แปดสิบ (pad-sib)
Numero
noventa
เก้าสิบ (kao-sib)
Numero
cien
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Numero
millón
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Numero
billón
พันล้าน (pun-larn)
Numero

Numerot ja raha - Raha

¿Aceptan _____?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tiedustelu siitä, mitkä maksutavat ovat hyväksyttyjä
... tarjetas de crédito?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
maksutapa
...tarjetas de débito?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
maksutapa
...efectivo?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
maksutapa
... cheques?
...เช็ค? (checks)
maksutapa
Me gustaría cambiar algo de dinero.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Pyyntö vaihtaa rahaa toiseen valuuttaan
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Vaihtokurssin tiedustelu

Numerot ja raha - Käteisautomaatilla

Introduzca el código PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Kehotus syöttää henkilökohtainen tunnuslukusi
Retirar dinero
การถอนตังค์
Valinta rahan nostamiseksi
Confirmar
ตกลง (tok-long)
Tapahtuman hyväksyminen
Cancelar
ยกเลิก (yok-lerk)
Tapahtuman peruuttaminen
Seleccionar cantidad
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Valinta nostettavan rahan määrästä
¿Desea imprimir el recibo?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Nostotapahtumasta tulostettava kuitiin