Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu

ขอนั่งด้วยได้ไหม? (Kor nung duay dai mai?)
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä
ฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม? (Chan kor sue krueng derm hai khun dai mai?)
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan
คุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่า? (Khun ma tee nee boi rue plao?)
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Small talk
คุณทำอาชีพอะไร? (Khun tum ar cheep arai?)
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Small tak
คุณอยากเต้นรำหรือเปล่า? (Khun yark ten rum rue plao?)
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Henkilön pyytäminen tanssimaan
คุณต้องการออกไปข้างนอกหรือเปล่า? (Khun tong karn ork pai kang nork rue plao?)
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi
คุณต้องการไปอีกปาร์ตี้หนึ่งหรือเปล่า? (Khun tong karn pai eek party neung rue plao?)
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin
ออกจากที่นี่กันเถอะ! (Ork jark tee nee gun ter!)
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin
บ้านคุณหรือบ้านฉันดี? (Baan khun rue baan chan dee?)
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne
คุณอยากไปดูหนังที่บ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark pai doo nung tee baan chan rue plao?)
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi
คุณมีแผนจะไปไหนหรือเปล่า? (Khun mee plan ja pai nai rue plao?)
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Epäsuora treffipyyntö
คุณต้องการกินข้าวกับฉันบ้างหรือเปล่า? (Khun tong karn kin kao kub chan bang rue plao?)
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Treffipyyntö
คุณอยากกินกาแฟซักแก้วไหม? (Khun yark kin ka fae suk kaew mai?)
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin
ฉันไปส่งคุณที่บ้านได้ไหม? (Chan pai song khun tee barn dai mai?)
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä
คุณอยากจะมาเจอกันอีกหรือเปล่า? (Khun yark ja ma jer gun eak rue plao?)
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Pyyntö toisille treffeille
ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้! ขอให้คุณมีความสุข! (Khob khun mak sum rub kuen nee, kor hai mee kwam suk!)
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Kohtelias tapa päättää ilta
คุณอยากมากินกาแฟข้างในบ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark me kin ka fae kang nai baan chan rue plao?)
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet

คุณสวยมากเลย! (Khun suay mak loey!)
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Henkilön ulkonäön kehuminen
คุณตลกจัง! (Khun talok jung!)
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta
คุณมีดวงตาสวยมากเลย! (Khun me duang ta suay mak loey!)
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Kohteliaisuus henkilön silmistä
คุณเต้นเก่งมากเลย! (Khun ten geng mak loey!)
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista
คุณดูสวยมากเลยในชุดนั้น! (Khun doo suay mak loey nai shood nun!)
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta
ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย! (Chan nuek tueng khun tung wun loey!)
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti
คุยกับคุณแล้วสนุกจังเลย! (Kui hub khun laew sanook jung loey!)
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen

ฉันไม่สนใจ (Chan mai son jai.)
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Kohtelias tapa kieltäytyä
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ (Ploi hai chan yu kon daew ter!)
别烦我。(bié fán wǒ.)
Suora tapa kieltäytyä
ไปไกลๆ! (Pai klai klai)
滚!(gǔn!)
Töykeä tapa kieltäytyä
อย่ามาจับฉัน! (Yar ma jub chan!)
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia
เอามือออกไปจากฉัน! (Aow mue ork pai chak chan!)
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin