Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Är bidraget skattefritt?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Ska bidraget beskattas?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Vilka förmåner får jag?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Kan jag överklaga beslutet?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu