Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Денежное пособие освобождено от налогов?
Är bidraget skattefritt?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Ska bidraget beskattas?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Какие льготы я получу?
Vilka förmåner får jag?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Я могу обжаловать это решение?
Kan jag överklaga beslutet?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu