Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Денежное пособие освобождено от налогов?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
该津贴是否要纳税?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Какие льготы я получу?
我能拿到什么福利?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
这个津贴是否影响其他福利?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Я могу обжаловать это решение?
我能否申诉反对某个决定?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
如果情况有所改变我该如何做?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu