Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Денежное пособие освобождено от налогов?
Is the allowance tax-free?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
What are the factors which determine how much I get?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Is the allowance taxable?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Какие льготы я получу?
Which benefits will I receive?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Will the allowance affect other benefits?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Я могу обжаловать это решение?
Can I appeal against a decision?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
What shall I do if my circumstances change?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu