Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Musím platit daně z dávek?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Je podpora zdanitelná?
Wird die Unterstützung besteuert?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Jakou podporu dostanu?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu