Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Musím platit daně z dávek?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Je podpora zdanitelná?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Jakou podporu dostanu?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Est-ce que je peux faire appel ?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu