Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Musím platit daně z dávek?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Je podpora zdanitelná?
该津贴是否要纳税?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Jakou podporu dostanu?
我能拿到什么福利?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Ovlivní tento přídavek další výhody?
这个津贴是否影响其他福利?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
我能否申诉反对某个决定?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
如果情况有所改变我该如何做?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu