Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Musím platit daně z dávek?
L'indennità è esente da tasse?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Je podpora zdanitelná?
Il sussidio è tassabile?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Jakou podporu dostanu?
Quali benefici riceverò?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu