Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Musím platit daně z dávek?
Is de uitkering belastingvrij?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Je podpora zdanitelná?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Jakou podporu dostanu?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu