Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Is de uitkering belastingvrij?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Kysyt, onko tuki veronalaista
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu