Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Er understøttelsen skattefri?
Musím platit daně z dávek?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Er plejebistanden skattepligtig?
Je podpora zdanitelná?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Jakou podporu dostanu?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jeg appellere en beslutning?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu