Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Er understøttelsen skattefri?
Är bidraget skattefritt?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Er plejebistanden skattepligtig?
Ska bidraget beskattas?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vilka förmåner får jag?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jeg appellere en beslutning?
Kan jag överklaga beslutet?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu