Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Er understøttelsen skattefri?
L'indennità è esente da tasse?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Er plejebistanden skattepligtig?
Il sussidio è tassabile?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quali benefici riceverò?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jeg appellere en beslutning?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu