Tanskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Onko avustus verovapaata?
Er understøttelsen skattefri?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Onko tuki veronalaista?
Er plejebistanden skattepligtig?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jeg appellere en beslutning?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu