Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Onko avustus verovapaata?
L'indennità è esente da tasse?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Onko tuki veronalaista?
Il sussidio è tassabile?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Quali benefici riceverò?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Voinko valittaa päätöksestä?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu