Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Onko avustus verovapaata?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Onko tuki veronalaista?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Voinko valittaa päätöksestä?
¿Puedo recurrir una resolución?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu