Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Wird die Unterstützung besteuert?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Was für Unterstützung bekomme ich?
Какие льготы я получу?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Я могу обжаловать это решение?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu